Svenska delikatesser

Sverige har mycket att bidra med i kulinariska sammanhang. Flera svenska matvaror har av EU tilldelats en skyddad ursprungsbeteckning, däribland de svenska ostarna svecia och hushållsost.

EU:s ursprungsbeteckning kan tilldelas produkter inom tre olika kategorier. Förutom skyddad ursprungsbeteckning, som avser produkter som har producerats, bearbetats och beretts inom ett specifikt geografiskt område, med metoder som är karaktäristiska för området, finns även skyddad geografisk beteckning och beteckningen garanterad traditionell specialitet. Skyddad geografisk beteckning innebär en svagare koppling till ett geografiskt område: produkten ska ha producerats, bearbetats eller beretts där. Slutligen finns garanterad traditionell specialitet, som egentligen inte ställer några krav på produktens ursprung. Däremot ska produkten anknyta till ett specifikt geografiskt område genom att dess sammansättning, eller metoden som används för att framställa produkten, är associerad med området.

Från hushållsost till löjrom

I praktiken innebär detta att en ganska vid flora av produkter kan rymmas inom en och samma kategori. I Sverige är den skånska spettekakan, sveciaost och bruna bönor från Öland produkter med skyddad geografisk beteckning. Falukorven och hushållsosten är garanterade traditionella specialiteter, och Kalixlöjrommen är den enda svenska produkten med skyddad ursprungsbeteckning. Både produkter som vi betraktar som alldagliga, och de som betraktas som mer lyxiga, kan alltså föräras en skyddad ursprungsbeteckning.

Kalixlöjrommen kommer från den lilla laxfisken siklöja, som finns på många platser i världen. Den lever i sött eller bräckt vatten, och i Sverige lever den endast längs kusten i norra Bottenviken. Det finns en naturlig förklaring till detta.

De fyra stora älvarna Torne, Kalix, Lule och Pite älv för ut mer än 40 miljarder kubikmeter i Bottenviken varje år. Detta gör att vattnet i området från Haparanda i norr till Piteå i söder inte är salt, utan bräckt. Förutsättningarna och naturförhållandena på den svenska sidan av norra Bottenviken gör dock att rommen får en speciell karaktär, det som på franska brukar kallas terroir. Löjrommen från denna region skiljer sig från rom från siklöjor i andra delar av världen, både till smak och till innehåll av mineraler.

Vilken blir nästa svenska produkt som föräras en skyddad ursprungsbeteckning? Kanske kommer det att bli någon potatissort som passar bra ihop med löjrommen?